Home


Klik op de sponsors om naar hun website te gaan

Welkom op de website van harmonie Gaudete in Domino.
Onderstaand een overzicht van de meest actuele activiteiten.
Via het menu krijgt u meer informatie over onze vereniging.


Reünieconcert 2022


Het 120 jarig bestaan van harmonie Gaudete in Domino viel midden in een corona lockdown, zodat het geplande concert verschoven moest worden.
Vanuit het hele land komen zo’n 30 oud-leden musici naar Cuijk en ontmoeten elkaar zo weer op muzikale wijze.
Het is de bedoeling om samen met het huidige harmonieorkest een spectaculair concert neer te zetten.
Voor de pauze zal het huidige orkest concerteren en zullen typische harmoniewerken samengevoegd worden met sfeerbeelden.
Na de pauze zullen oude en nieuwe werken garant staan voor herkenning, amusement en herinneringen.


Het Reünieconcert vindt plaats in de theaterzaal op 22 mei a.s. om 14 uur, vanaf 13:30 uur inloop.
Kaarjes zijn hier (klik) online te bestellen.
Harmonie Gaudete staat onder leiding van dirigent Joost van Wichen, de presentatie is in handen van Iedje Heere.


De harmonie kledingactie voorjaar 2022


Om toekomstbestendig te zijn, is het belangrijk om ook onze financiën op peil te houden.
Immers we merken dat de inkomsten de laatste jaren minder worden, dit komt o.a. door verminderde subsidies en - sponsoring en verder ook afname van leden en Corona.
Om nu hier iets aan te doen, zijn er tal van acties bedacht.
Zoals eentje waar iedereen, zonder al te veel moeite, aan mee kan werken -en- waarmee we een behoorlijke opbrengst kunnen realiseren.

We gaan weer oude kleding inzamelen...! en wel op 14 mei tussen 9.00 en 11.00 uur . Spulletjes kunnen dan ingeleverd worden aan de poort van Phoenix fabrikations BV, Simon Homburgstraat 15 te Cuijk.
Het zou fijn zijn als u familie en vrienden ook informeert en vraagt om de oude kleding voor de harmonie te sparen…hoe meer hoe beter..!

Wat mag er allemaal ingeleverd worden:
•  Kleding, huishoudtextiel, schoenen, riemen en tassen.
•  De ingeleverde spullen moeten nog goed bruikbaar c.q. draagbaar zijn.
    Dus geen vodden, smerige kleding of afval.
•  Kussens, dekbedden, zware overgordijnen en matrassen worden niet ingenomen.
•  Aan te leveren in gesloten plastic (vuilnis-)zakken.

Onze harmonie is hier enorm mee geholpen!

Met onze hartelijke dank!                Contact: Trees den Brok (treesdenbrok@gmail.com)We mogen weer!


Het concert bij het jubileum van fanfare Heilige Agatha was op de valreep; meteen hierna golden door de coronapandemie weer stengere maatregelen en beperkingen.
De lockdown in december 2021 blokkeerde voor de derde keer in 2 jaar onze normale bezigheden, repetities en concerten.
Uitermate vervelend, want omdat repetities én concerten waren verboden waren we genoodzaakt om het nieuwjaarsconcert, dat op 2 januari gepland stond, af te blazen.
Half januari 20222 kwam de verlossing: we mogen weer! De eerste repetitie op 18 januari was enerzijds wat onwennig, net zoals na de zomervakantie, maar anderzijds als vertrouwd. Er bleven wel wat stoelen leeg; nog niet alle leden durfden het aan om weer in een groep te spelen.


Ook de reünisten die het reunieconcert in maart zouden komen versterken, hadden tot nu toe nog slechts één repetitie meegespeeld. Het bleek eigenlijk al niet meer mogelijk om in zo'n korte voorbereidingsperiode een goed concert te kunnen geven, waarop het bestuur heeft besloten dit concert te gaan verplaatsen naar mei.

Het volgende probleem dat zich aandiende waren de corona regels. Er mocht weliswaar worden gerepeteerd, maar wel met de 1,5 meter regel afstand. Samen met de reunisten en harmonieorkest zou het net wel- of niet- passen in ons repetitielokaal.
Voor de zekerheid is daarom contact opgenomen met de schouwburg- die toch ook gesloten was- of het mogelijk zou zijn om bij uitzondering op het (ruime) podium te mogen repeteren.
Zo is het dan toch nog goed gekomen en konden we een week later met volledige bezetting in de schouwburg musiceren!