Home


Klik op de sponsors om naar hun website te gaan

Welkom op de website van harmonie Gaudete in Domino.
Onderstaand een overzicht van de meest actuele activiteiten.
Via het menu krijgt u meer informatie over onze vereniging.


Uitwisselingsconcert opleidingsorkesten

Zaterdag 13 mei hebben ons opleidingsorkest en het opleidingsorkest van de Boxmeersche Harmonie samen een optreden verzorgd in verzorgingstehuis Castella in Cuijk. De zaal was goed gevuld met bewoners van Castella en familieleden van de muzikanten. Na het inspelen was Boxmeer als eerste aan de beurt voor een optreden.
Onder leiding van dirigent Harrie Godschalk werden vlot achter elkaar nummers uit diverse muziekgenres waaronder pop, jazz en Disney gepresenteerd.

Na de wisseling was ons opleidingsorkest aan de beurt.

Onder leiding van onze dirigent Michel van de Berg werden de diverse nummers gespeeld.
Voor het nummer Concerto for Triangle was gastspeler Marc (Hartings) ingevlogen.
Toen hij, na het nodige gestuntel met opbouwen, eindelijk klaar stond bleek dat Marc toch nog een paar keer moet repeteren om het nummer onder de knie te krijgen. Het was natuurlijk allemaal spel en het publiek genoot er zichtbaar van.

Om te vergroten, klik op het vierkantje rechtsonder de video.

Zeker voor herhaling vatbaar.

Als afsluiting speelden de orkesten, zonder enige voorbereiding, gezamenlijk het nummer Accidentally in Love. Het was even passen en meten om alle muzikanten op hun plek te krijgen.
Onder leiding van Michel werd het nummer gespeeld en het was een genot om te zien en te horen dat muziek letterlijk verbroedert want het klonk alsof we het wekelijks samen repeteren.

Tot slot kregen we nog een mooie pluim van Thea Scheers, vrijwilliger bij Castella. Volgens haar waren veel bewoners een beetje bang voor het volume van de orkesten maar ze zijn allemaal blijven zitten en dat is volgens haar een compliment voor de orkesten en de bewoners.

Muzikanten en dirigenten bedankt.

Het is weer examentijd

De afgelopen periode heeft een aantal muzikanten van het opleidingsorkest theorie-examen gedaan.
Ze zijn allemaal geslaagd en een aantal van hen heeft inmiddels ook al een (deel)examen praktijk achter de rug.

Allemaal van harte gefeliciteerd en veel succes met het praktijkexamen.
Op de foto van links naar rechts: Zdenka Spil (hoorn B), Paul van Dijk (altsaxofoon A), Kevin van Dijk(klarinet C), Aranca Spil, (altsaxofoon A) en Merel Ubeda (altsaxofoon B).
Niet op de foto Pim Daanen (trompet A).


Dodenherdenking


Tijdens de dodenherdenking op het Stationsplein op 4 mei ging voorzitter van het Comité Herdenking en Bezinning Janneke Hoefs in op het jaarthema 'De kracht van het persoonlijke verhaal'.
Verslagen van Cuijkse mensen die een dagboek bijhielden tijdens de oorlog en gesprekken met mensen die de oorlog hebben meegemaakt zijn heel waardevol. Rode draad in veel gesprekken is: Naar elkaar luisteren.
Hoe maak je een vertaalslag naar de nieuwe generatie waar het dagboek is vervangen door social media?

Evy Gerritze, Judith Verschuren en Jiske de Lange vertegenwoordigden de leerlingen van bassischool De Harlekijn, die het monument De Barmhartige Samaritaan hebben geadopteerd en ook onderhouden. Zij lazen gedichten voor.
Evy Gerritze las een gedicht voor van Merel Ubeda, die meespeelt bij onze harmonie.

Na het signaal Taptoe door Andre Bovenkerk volgde twee minuten stilte.
Hierna speelde de harmonie het Wilhelmus.

Burgemeester Hillenaar haalde het BNN-programma 'Dat wordt oorlog' aan, dat is gebaseerd op een onderzoek waaruit blijkt dat er weinig nodig is om groepen mensen tegen elkaar op te zetten.
Weinig verheffend en goedkoop vermaak? Maar het vindt kennelijk gretig aftrek. De scheidslijn tussen vermaak en conflict is klein.
Met dit gegeven in het achterhoofd is het lastig verwijten te maken aan mensen die in de oorlog bepaalde keuzes hebben gemaakt. De opdracht aan onszelf is: Welke keuzes maken wij? Welke politieke keuzes?
Ook in de oorlog waren er heldendaden en hielpen mensen elkaar. Dat geeft hoop.


Op 7 mei werden in Katwijk de 25 gevallenen van het II-26 Regiment Infanterie en het Korps Politietroepen herdacht die sneuvelden bij de Duitse aanval.
Tiny Sijakovic las het gedeelte uit het boek Standhouden..!; 10 mei 1940, over korporaal Nefs.

Dit jaar werden de namen van de gevallenen bij de II-26 Regiment Infanterie voorgelezen door Tiny Sijakovic. De namen van de gesneuvelden van het Korps Politietroepen werden voorgelezen door Kapitein Bart van Es, commandant van het Historisch Depot Koninklijke Marechaussee.


Lobke, Naomi en Ilse, leerlingen van basisschool de Zevensprong, die het monument hebben geadopteerd, lazen verhalen/ gedichten voor.
Tijdens het dankwoord van burgemeester Hillenaar werden de leerlingen nog extra genoemd en mochten ze een welgemeend applaus in ontvangst nemen.
De harmonie speelde Blijf bij mij, Valerius Gedenckclanck, Muziek voor 4 mei, het Wilhelmus en na afloop op weg naar café van Kempen de Limburgse Jagersmars.


Jeugd Play-Inn Beek

Harmonie KNA uit Beek (Ubbergen) viert dit jaar haar 95-jarig bestaan.
Een van de activiteiten ter gelegenheid van dit jubileum was een jeugd play-inn op 8 april. Een aantal muzikanten van het opleidingsorkest, die werden begeleid door een van onze bestuursleden, hebben meegedaan aan deze jeugd play-inn.

Volgens de muzikanten een lange en intensieve speeldag die zeker de moeite waard was. De muzikanten hebben ervan genoten en de organisatie kan terugzien op een geslaagd evenement.

Op de foto’s het gelegenheidsorkest dat klaar zit voor het slotconcert, het programma en de namen van de deelnemende muzikanten.
Met wat speurwerk en een vergrootglas zijn onze leden zeker terug te vinden.


Algemene ledenvergadering


Op de ALV van 7 maart namen we afscheid van Floris van Heukelom als voorzitter. Unaniem werd Marc Hartings als zijn opvolger gekozen.
Marc maakte al deel uit van het bestuur en we zijn blij dat hij de taak als voorzitter op zich neemt.
Floris blijft deel uit maken van het bestuur als gewoon bestuurslid voor weer een nieuwe termijn van drie jaar, hetgeen ook door de leden bevestigd werd.
We namen afscheid van Marleen Jans als bestuurslid. Als haar opvolger verwelkomden we Gert Thijssen. Gert draaide al een tijdje mee in het bestuur en dat werd op de ALV met algemene instemming ook als zodanig bevestigd. Als dank voor haar inzet in het bestuur ontving Marleen de traditionele bos bloemen.

Later op de avond kreeg Marleen ook nog eens de Loftrompet toebedeeld. Volgens de onafhankelijke jury omdat:

ze een enthousiast muzikant in het orkest is,
ze met haar gedrevenheid met succes de commissie Financiéle Acties mede vormgegeven heeft,
en daarnaast ook nog eens actief is in o.a. de Programmacommissie.

Het werd sowieso een beetje de avond van Marleen, want zij was ook nog één van de jubilarissen.

Gehuldigd deze avond werden:
12,5-jarig lidmaatschap:
Peter Bloemen, Bart Jans, Tom van de Laan, Gertie Houben-Rutten en Marleen Jans.

25 -jarig lidmaatschap:
Els Jans, Hans Cranen en Wim Martens.

Traditiegetrouw boden de Leden van Verdienste, vertegenwoordigd door Arnold Jacobs, een muziekstuk aan.
Dit keer 'Peter en de Wolf', een stuk dat een paar weken later al gespeeld zou worden op het concert 26 maart in het Merletcollege.
De commissie nam het stuk dankbaar in ontvangst.

Twee nieuwe Leden van Verdienste maar liefst op deze ALV.

Tonny Thonen
heeft na maar liefst 71 jaar actief lidmaatschap het musiceren bij Gaudete om gezondheidsredenen beëindigd. 71 Jaar actief musiceren komt slechts zelden voor, reden voor Gaudete om hem middels dit lidmaatschap in ons midden te houden. Dank voor 71 jaar Gaudete!

Wilfred de Koning
is al jarenlang muzikant bij Gaudete. Maar dat niet alleen. Integendeel.
Achter de schermen is hij de man die zich onder andere al tientallen jaren bekommert om ons instrumentarium, iedere keer weer de (nieuwe) leden voorziet van een passend instrument, contact onderhoudt met de leveranciers en reparateurs, de MuziekAdviesCommissie leiding geeft, concertmeester is, zich in het verleden bemoeide met de organisatie van buitenlandse reizen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Wilfred is nog lang niet van plan te stoppen met zijn werkzaamheden voor Gaudete maar iemand met zulke verdiensten mag ook tussendoor wel eens in het zonnetje gezet worden. Hulde!


Kerstoptredens blokfluitleerlingen en opleidingsorkest

Traditioneel heeft het opleidingsorkest op Kerstavond de gezinsviering in de Jozefkerk in Cuijk Noord opgeluisterd.
Dit jaar hebben orkest en jeugdkoor samen enkele nummers ingestudeerd en ten gehore gebracht. Een mooie samenwerking.

Op de foto is duidelijk te zien dat we inmiddels een flink opleidingsorkest hebben; het resultaat van de inspanningen en investeringen in de afgelopen jaren.

Het was de laatste kerstviering in de huidige Jozefkerk omdat het gebouw, na 52 jaar dienst te hebben gedaan als R.K. kerk, komend jaar wordt omgebouwd tot een MFA.

Evenals voorgaande jaren hebben de blokfluitleerlingen op 24 december in groepjes opgetreden bij de de Jumbo supermarkt in Cuijk. Ze spelen altijd voor een goed doel en dit jaar was dat 'Ik heb een liefste wens'.


Optreden opleidingsorkest bij Sinterklaashuis

Zaterdag 3 december heeft het opleidingsorkest een geslaagd optreden verzorgd bij het Sinterklaashuis in winkelcentrum Maasburg Cuijk.

Dit jaar staat het Sinterklaashuis midden in het winkelcentrum. Een prima locatie om een optreden te verzorgen want er was veel winkelend publiek en ook de Sint en zijn Pieten waren thuis.
De Sint was aangenaam verrast met ons optreden en kwam een paar keer uit het Sinterklaashuis om het orkest te bedanken en hij bleek - zij het met enige hulp van dirigent Michel - zelfs te kunnen dirigeren. Al en met al een leuk en gewaardeerd optreden.

Muzikanten en dirigent bedankt.


Concertwedstrijd Veldhoven, nét geen 1e prijs

Op 27 november was het weer zover: het concours in Veldhoven, georganiseerd door de BBM.
Eens in de vijf jaar wordt van muziekverenigingen verwacht dat ze zich presenteren op deze concertwedstrijd.
Zoals de website van de bond het zegt:

'Het concours is een mooi middel om je als orkest te meten wat je niveau is. Los van het concours zelf is het juist de voorbereiding die van grote waarde is. Er wordt zeer intensief op een aantal stukken gerepeteerd, waardoor alle puntjes op de i kunnen worden gezet. Ook is er veel aandacht voor de individuele muzikant. Tijdens groepsrepetities of individuele lessen wordt veel aandacht besteed aan techniek, instrumentbeheersing en intonatie.'

Na een intensieve voorbereiding van een aantal maanden en een leuke dag in Veldhoven hebben we van de jury een tweede prijs gekregen. We weten weer waar we de komende tijd aan kunnen werken. Dank jullie wel voor jullie ondersteuning en interesse en tot weer een volgende keer.

Klik rechtsonder op de video om te vergroten.


Heropening molen Jan van Cuijk


Op 30 oktober werd de molen Jan van Cuijk na een zeer ingrijpende restauratie officieel herindienstgesteld.
Medemolenaar Johan Reijnders heette alle aanwezigen welkom, in het bijzonder wethouder Rob Poel en de afgevaardigde van de provincie en sprak zijn dank uit voor de aanwezigheid van de gilden van St. Agatha en Cuijk en harmonie Gaudete in Domino.

Hij was vol lof over de samenwerking tussen alle betrokken partijen en de voortvarendheid waarmee de restauratie is opgepakt.

Wethouder Rob Poel had zich verdiept in de geschiedenis van de molen. Deze begon in 1869.
Boegbeeld Sjef Kessels - molenaar vanaf 1943 en grootvader van huidig molenaar Stefan Willems - verkocht de molen in 1974 aan de gemeente, onder voorwaarde dat de molen draaivaardig zou worden gerestaureerd en dat voor opvolging zou worden gezorgd. Hij was de grote kracht achter het overdragen van kennis aan aspirantmolenaars.

Met de woorden: ‘Geschiedenis is niet zozeer wat er is gebeurd, maar wat de mensen zich herinneren’, werd de restauratie bezegeld met een plaquette bij de ingang van de molen ter herinnering aan Sjef Kessels, die ‘graan kon malen met zijn ogen dicht’.

De harmonie speelde de Regatta Marsch, Royal Fanfare, Royal Air force March Past en de Posthorn Mars.


Optreden Himalaya jeugdfestival in St. Hubert

Al voor de zomervakantie hebben we het opleidingsorkest aangemeld voor het Himalaya jeugdfestival in St. Hubert.
Voor dirigent Michel en de nieuwe muzikanten bij de start van het nieuwe seizoen een voldongen feit en dus meteen vol aan de bak.

Met Marjo (blokfluitdocent) was al afgesproken dat de 2e jaars blokfluitleerlingen een bijdrage zouden leveren waarmee het thema natuur op een leuke manier kon worden ingevuld. Bij de voorlaatste repetities was Marjo aanwezig om de blokfluitpartijen mee te spelen en ze vroeg terloops: wat doet het orkest met de aankleding? Het antwoord was: zwarte broek en blauwe blouse.
Marjo die ervaring heeft met de jeugdfestivals van Himalaya tipte meteen dat aankleding zeer wordt gewaardeerd en dat ze voldoende materiaal in de kast had om zowel de blokfluitleerlingen als het opleidingsorkest passend - bij het thema natuur en de nummers die we zouden spelen - aan te kleden. Een schot in de roos is gebleken.

Afgelopen zaterdag was het zover. We zijn op tijd vertrokken naar St. Hubert om de optredens van andere deelnemers bij te kunnen wonen.
Zelf waren we als laatste aan de beurt. De muzikanten zaten op het puntje van hun stoel en de jury werd meteen aangenaam verrast door de blokfluitleerlingen die uitgedost als boeren en boerinnen met tractor en een heuse riek van achter uit de zaal opkwamen.
De nummers werden vlot gebracht onder leiding van Michel die als dirigeerstok een flink bot gebruikte. De foto's spreken boekdelen.

Tot slot speelden we samen met de blokfluitleerlingen ‘10 kleine indiaantjes’ en de jury werd wederom verrast door volledig uitgedoste indianen die uit de zaal opkwamen. Al met al voor de muzikanten een leuk en succesvol optreden.
Maar dan komt het juryrapport… De jury gaf aan te hebben genoten van het optreden met in het juryrapport veel complimenten maar terecht ook de nodige aandachtspunten. Bij de uitslag werden we verrast met een prijs omdat we op de meest creatieve manier invulling hebben gegeven aan het thema natuur. Dit was zonder de inbreng van Marjo en de bijdrage van de blokfluitleerlingen zeker niet gelukt. Het was weer overduidelijk een optreden waarbij geledingen van de harmonie elkaar op de juiste manier hebben versterkt.

We konden tevreden huiswaarts keren met een kortingscheque van Himalaya voor nieuw aan te schaffen muziek en het muziekstuk A Mozart Festival gearrangeerd door Ivo Kouwenhoven.


Wensconcert Castella

De bewoners van zorgcentrum Castella in Cuijk mochten enige tijd geleden - ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw - een wens indienen.
Geer Hendriks, oud-bestuurslid en lid van verdienste van onze harmonie én groot fan, zou graag een concert willen van ‘zijn’ harmonie.
Deze wens wilden bestuur en leden graag in vervulling laten gaan. Geer werd echter opgenomen in het ziekenhuis en op de geplande datum ( 5 juli) was hij herstellende, dus maar liever een weekje doorschuiven als dat kan. Het mocht niet baten.
Op dinsdag 12 juli werd Geer begraven en 's avonds werd toch, op uitdrukkelijk verzoek van de familie, het door hem gewenste concert uitgevoerd.

Zoon Harry haalde herinneringen op aan de tijd dat zijn vader bestuurslid was en vol trots meeliep met de harmonie, aan de buitenlandse reizen en dat Gaudete op concours won van Thorn!
Geer was een groot liefhebber van marsmuziek. Speciaal voor hem werd de Regattamars gespeeld en met de vierdaagse in aantocht ook de Post-horn mars.
Ook werd de Soldatenmars van Gounod ten gehore gebracht. Indrukwekkend.
Toen dirigent Joost het laatste nummer aankondigde nam dochter Ineke het woord om orkest en aanwezigen te bedanken voor dit bijzondere concert.


Kerkpleinconcert

Ook dit jaar was het droog tijdens het concert voor de kerk en de wind hield zich dit keer gedeisd.
Het was natuurlijk wel een beetje de goden verzoeken met het nummer When The Rain Begins To Fall.
Op het programma stond ook filmmuziek van Harry Potter And The Philosopher's Stone, een idee van het kersverse lid van de MuziekAdviesCommissie Zdenka Spil, die onlangs van het opleidingsorkest is overgestapt naar het grote orkest en daar hoorn speelt.

Samen met de blokfluitleerlingen werd Recorder Goes Classic gespeeld, een medley van 3 klassieke werken, waaronder Ode An Die Freude van Beethoven. Het publiek genoot van het nummer Crazy Days waarbij de blokfluiters allerlei capriolen uithaalden met muziekinstrumenten.

Als afsluiting speelde het orkest Une Belle Histoire, heel toepasselijk in deze tijd van de zomer, de Tour de France en melancholie.

De foto's zijn gemaakt door Arjan Broekmans, waarvoor onze dank.


De allerlaatste repetitie onder leiding van dirigent Niels Hendriks

Op dinsdag 5 juli heeft Niels echt voor het laatst gedirigeerd bij het opleidingsorkest.
Als afscheidsgeschenk heeft Niels het opleidingsorkest een arrangement van het nummer ‘Waiting for Love’ van Avicii aangeboden.

Op de foto overhandigt Niels het arrangement symbolisch aan concertmeester Kevin van Dijk.

Geslaagd

Sanne Graat, altsaxofoon B en Merel Ubeda altsaxofoon A.

Sanne en Merel proficiat met het behaalde diploma.


Diploma uitreikingen blokfluitleerlingen


Allemaal van harte gefeliciteerd met het behaalde diploma en een fijne vakantie.


Afscheidsconcert Niels Hendriks

Ruim een half jaar geleden heeft Niels aangegeven aan het eind van dit seizoen te willen stoppen als dirigent van de samenspeelgroep en het opleidingsorkest.
Om het afscheid niet zomaar voorbij laten gaan heeft het opleidingsorkest, onder leiding van Niels, op dinsdag 28 juni in het muzieklokaal van de schouwburg een afscheidsconcert gegeven voor belangstellenden.

De muzikanten hebben het hele repertoire voorbij laten komen met als afsluiting hun favoriete nummer Jingle Bells en A Conductors Nightmare. Het laatste nummer is zeker niet representatief voor de periode dat Niels dirigent is geweest want hij heeft het altijd met veel plezier en enthousiasme gedaan.


Als blijk van dank kreeg Niels van de harmonie een mooi boeket bloemen uitgereikt en ook diverse muzikanten hebben hem bedankt met een persoonlijk presentje.

Afsluitend is de nieuwe dirigent Michel van de Berg voorgesteld. Michel neemt vanaf 6 september a.s. letterlijk het stokje over.
Niels en Michel kennen elkaar en hebben de laatste maanden regelmatig contact gehad over de voorbereidingen voor het jeugdfestival in St. Hubert dus wat dat betreft komen we niet voor verrassingen te staan.
Aansluitend aan het concert was er gelegenheid om onder het genot van een drankje afscheid te nemen van Niels en om kennis te maken met Michel.

Niels nogmaals bedankt. Gelukkig blijf je verbonden aan Gaudete want je hebt besloten als muzikant weer mee te komen spelen bij het harmonieorkest.


Geslaagde samenwerking

Een lang gekoesterde wens van Wim van Duijnhoven (rechts op de foto) is op vrijdag 10 juni in vervulling gegaan: Een crossover concert met de Bull Town Band onder leiding van de dirigenten Joost Hendriks en Rob van den Hoven.

Het begon met Absolute Crossover, een nummer waarbij de karakteristieke kenmerken van beide orkesten worden benadrukt. De harmonie met symfonische passages en de bigband met swingende rockfragmenten.
De harmonie heeft zich in de loop der jaren steeds vaker op het terrein begeven van jazzy nummers, zoals That Man van Caro Emerald. Nu werd het samen met de BTB uitgevoerd met zang van Ingrid Heijl. Een knappe prestatie.

De harmonie speelde ook het nummer The Legend Of The Amber Room, waarmee het in november op concours gaat. Presentator Erik Jansen gaf, uit het blote hoofd, uitvoerige uitleg over de onderdelen van het nummer, dat ook nog werd begeleid door lichtbeelden.

Een van de absolute hoogtepunten was Atchafalaya van Snarky Puppy, waarbij het plezier van de muzikanten van beide orkesten afspatte. Dit nummer is niet op bladmuziek verkrijgbaar. Reden voor altsaxofonist Marc Loeffen om zelf een arrangement te schrijven voor big band en harmonie. Erik Jansen noemde het een wereldprimeur!

Ingid Heijl, sinds enige tijd de vaste zangeres is van de Bull Town Band, kreeg een ovationeel applaus na het heerlijke nummer What'd I Say van Ray Charles, maar was toen al achter de coulissen verdwenen. Te schuchter? Nergens voor nodig.
Het applaus gold mede voor de vele solisten tijdens dit nummer. Zo spontaan dat het wel een jamsessie leek.
Helemaal los gingen alle muzikanten bij de toegift Good God van Anouk.

De samenweking is zeker voor herhaling vatbaar.