Home


Klik op de sponsors om naar hun website te gaan

Welkom op de website van harmonie Gaudete in Domino.
Onderstaand een overzicht van de meest actuele activiteiten.
Via het menu krijgt u meer informatie over onze vereniging.


Irenemars trekt weer door regio


Op zondag 9 oktober aanstaande gaat de in het verleden hoog aangeschreven Irenemars vanuit Beers weer van start. De hernieuwde editie van de Irenemars is in een nieuw jasje gestoken.
In het verleden werd deze wandelmars georganiseerd door naamgever harmonie Irene, harmonie Gaudete heeft het stokje nu overgenomen.
De gevarieerde routes slingeren rond de Kraaijenbergse Plassen, door Maasdorp Linden en een stukje Maasheggen, terwijl de deelnemers aan de langste afstand ook kunnen genieten van de groene omgeving van De Ossenbroek en Landgoed Tongelaar bij Mill.
Er kan gekozen worden uit de afstanden van 5, 10, 15 en 25 kilometer. Er kan gestart worden tussen 08.00 en 13.00 uur.

Uiteraard worden de lopers onderweg verzorgd met een hapje en een drankje. Tegen een geringe vergoeding natuurlijk, want de opbrengst van deze dag is voor onze clubkas, waarvoor de leden vrijwillig dit hele weekend in touw zijn voor deze wandelmars.
Het vertrek- en aankomstpunt voor de Irenemars is sporthal ‘De Kloosterhof, Grotestraat 14 in Beers.
De organisatie hoopt op veel enthousiaste wandelaars!


Daags na de Tour


In het kader van “financiële acties” hebben enkele van onze leden zich aangemeld om het jaarlijkse wielrenevenement ‘Daags na de Tour’ in Boxmeer te willen ondersteunen als vrijwilliger. Een dergelijk evenement is in deze tijd alleen nog maar te organiseren met hulp van veel vrijwilligers, wel 120 in totaal!

Vele sport- en muziekverenigingen in de regio worden hiervoor benaderd. De organisatie stort dan als dank hiervoor een bijdrage in onze clubkas.

Maandag 25 juli was het dan weer zover.
Het is een groot evenement waar vele tienduizenden toeschouwers op af komen om een aantal profs, die een dag eerder in Parijs de Tour hadden afgesloten, life te kunnen zien fietsen in Boxmeer.
De bijdrage van onze 4 teams bestond eruit dat er bij de ingangen van het parcours om een vrijwillige bijdrage werd gevraagd aan bezoekers.
Ofschoon het vrijwillig is, voldoen veruit de meesten aan dit verzoek. Dankzij deze giften - naast sponsoring- lukt het de organisatie om dit evenement steeds te kunnen blijven organiseren.

Het was prachtig weer, droog en iedereen had er zin in, na 2 jaar afwezigheid door corona. Het gebeuren isdan ook prima verlopen zonder incidenten.
Ook onze felicitaties voor winnaars Mathieu van der Poel (heren) en Loes Adegeest (dames)!
Op naar volgend jaar!


Pop-up concert 2022


Medio juli hebben we als afsluiting van ons seizoen een pop-up concert verzorgd.
Een pop-upconcert houdt in dat we zo maar, zonder bepaalde aanleiding, neerstrijken in een willekeurige Cuijkse wijk en hier een concert van ruim een uur geven. Dit jaar was de wijk Padbroek aan de beurt, waar we musiceerden op het plein voor IKC in de Dassenburcht.


Het was gelukkig net zo'n mooi weer als een week eerder op het Kerkpleinconcert, maar dan nu zonder wind ....
Verklaarbare nieuwsgierigheid van voorbijgangers, waarvan een aantal erbij gingen zitten om alles goed te kunnen volgen.
Bij een dergelijke opzet zijn er geen drommen publiek te verwachten, maar van de aanwezigen kregen we na afloop leuke en spontane complimenten.

Daar zullen we het de hele zomervakantie dan mee moeten doen !


Afsluiting BSO Spring muziekproject- 2


Op de allerlaatste dag voor de zomervakantie werd bij BSO Spring ook het muziekproject van Gaudete afgesloten.
Zoals hieronder op deze pagina is verteld hebben 2 groepen van in totaal 7 leerlingen een aantal weken groepsles gehad op instrumenten trompet, altsaxofoon en klarinet.
Als afsluiting mochten deze leerlingen een aantal nummers meespelen met de samenspeelgroep van Gaudete, reuze spannend natuurlijk...

Omdat het mooi weer was, werd het mini-concertje gegeven op het schoolplein voor de BSO.
Voor deze feestelijke laatste dag van het seizoen had de BSO al een ijsco kar geregeld, wat heel goed uit kwam om het hoofd koel te houden.
Veel BSO deelnemers en ouders waren komen kijken naar de prestaties van 'hun' jeugd, en voor velen was het de eerste keer dat men van dichtbij een echt orkest kon zien en horen, in plaats van vanaf een scherm.


De leerlingen deden hun best, maar eerlijk is eerlijk: het viel niet mee. De bewondering voor de muzikanten van Gaudete groeide tijdens het spelen.
Het enthousiasme was er niet minder op, iedereen genoot volop van deze show, professioneel geleid door muziekvakdocent Frank van Hassel.
De BSO leerlingen gaan in de vakantie nadenken of zij verder willen gaan met een instrument opleiding, we zijn benieuwd!


Kerkpleinconcert


Als er ten minste twee constante factoren zijn te noemen bij het Kerkpleinconcert: het is altijd op 7 juli en er is altijd (veel) wind...
De eerste steenlegging van de Parochiekerk St. Martinus vond plaats op 7 juli (1911) en dit wordt jaarlijks herdacht met een mis.
Na afloop begint de harmonie te spelen op het plein als de kerkgangers naar buiten stromen.
Het samengestelde jeugdorkest van opleidingsorkest en samenspeelgroep mocht de spits afbijten met een aantal nummers onder leiding van dirigent Michel van der Berg.


Ook hier waren de wasknijpers onmisbaar om de partijen niet door de wind te laten wegvliegen....
Het harmonieorkest- onder leiding van Joost van Wichen- nam het daarna over en werd er gedurende ruim drie kwartier voluit gemusiceerd met een afwisselend repertoire.
Het publiek, voorzien van een natje & droogje en truien & jassen kon het wel waarderen.

We zijn heel blij dat dit concert na 2 jaar corona-onderbreking weer kon plaatsvinden. Voor zowel publiek als muzikanten een leuk en ontspannen optreden om van te genieten en deze traditie nog jaren in stand te houden.


Instrumentkeuze en voorlichting


Na afsluiting van de muzikale blofluitcarrière is het tijd om verder te kijken: wil ik leren spelen op een instrument om later ook mee te kunnen doen met het harmonieorkest, en zo ja, op welk in instrument dan?
Om deze vragen te beantwoorden geeft het opleidingsorkest van Gaudete de jeugd eens per jaar gelegenheid om te komen kijken en luisteren naar het samenspel in een orkest.
Hierbij geeft dirigent Michel uitleg over de diverse instrumenten waarna de nieuwsgierige blokfluiters - en soms ook nieuwsgierige ouders- zelf mogen proberen hoe het voelt om op een instrument te spelen.
Dat is altijd heel grappig, want zo'n eerste keer is best wel lastig en spannend!
Het maakt niet uit of er dan wel- of geen geluid uit het instrument komt, iedereen heeft wel daarbij wel ervaren hoe het aanvoelt en of het instrumet bij je past.
Als het moeilijk kiezen is kan de aankomende muzikant nog altijd (gratis) proefles aanvragen bij één - of meerdere muziekvakdocenten via stichting muziekonderwijs De Nootendop.
Kansen genoeg dus voor een succesvol vervolg na de eerste onzekere muzikale stapjes; weet dat iedereen kan musiceren- als je het maar wilt!

.


Algemene ledenvergadering


De coronatoestanden hebben ons al ruim twee jaar verhinderd om een 'normale' jaarvergadering in maart te kunnen houden.
Het bestuur had van de leden toestemming gekregen om deze vergadering nog eens een aantal maanden te mogen uitstellen.
Op 28 juni vond dan wel weer een vergadering plaats op de normale dinsdag-repetitieavond.

De commissiestructuur die vorige jaarvergadering werd gepresenteerd, is nog niet compleet ingevuld.
Desondanks is het bestuur redelijk tevreden over de afgelopen periode; de Reüniecommissie wordt genoemd als goed voorbeeld..
Helaas kampt de commissie "Financiële acties" nog met een forse onderbezetting, terwijl extra inkomsten hard nodig zijn om de opgetreden tekorten op de balans te kunnen dekken. De Cuijkse Kroegentocht is tweemaal niet doorgegaan, die inkomsten missen we. De Irenemars kan hopelijk nu wel gehouden worden, de verwachtingen van de commissie zijn hooggespannen

De situatie bij de jeugd blijft zorgelijk. De blokfluitopleiding, die door Niels Hendriks wordt verzorgd, is gestart met 6 leerlingen, waarvan 4 de eindstreep hebben gehaald. Het is even afwachten hoeveel leerlingen doorgaan op een instrument.
Bij onze eigen muziekopleiding De Nootendop hebben we 17 leerlingen. Dit is veruit het grootste aantal van de deelnemende verenigingen. Vijf leerlingen hebben dit seizoen een diploma behaald.
Het opleidingsorkest kent enig verloop. Er zijn hieruit enkele muzikanten gestopt, waarvan de meesten zijn overgestapt naar het grote orkest.
Dit verloop heeft direct consequenties voor de kwaliteit, maar de leden van de samenspeelgroep vullen het orkest goed aan.

Bij de bestuursverkiezingen waren 3 leden statutair aftredend, die- zonder tegenkandidaten- met applaus werden herkozen.
Hetzelfde gold voor verkiezing van voorzitter Peter, die vertrouwen geniet van de vergadering en ook met applaus werd herkozen.

Van de 5 jubilarissen waren er 2 afwezig: Greetje van Grinsven (25 jaar -) en Niels Hendriks (12,5 jaar lid). Zij worden op een later moment in het zonnetje gezet
Vervolgens werden (v.l.n.r.) Eric Gerrits van den Ende (12,5 jaar -), Anet Hoefs (maar liefst 40 jaar -)en Paul Grevelt (25 jaar lid) gehuldigd met de diverse versierselen.


Het was tijd voor de Loftrompet, die 2 jaar in de kast had gestaan door corona. Voor het eerst werd deze niet uitgereikt aan één persoon, maar aan een groep. Zij hebben zich altijd zeer verdienstelijk getoond, zowel als deurwacht bij corona als ook koffieploeg, altijd present tijdens repetities en bij vele andere activiteiten zoals concerten. Deze groep bestaat uit Theo van Rijn, Floris van Heukelom, Rob Bovenkerk en Kitty van Dijk. Theo nam onder felicitaties de bokaal in ontvangst.

Moe maar voldaan werd de vergadering na anderhalf uur gesloten....


Jeugd verzorgt concertje in de buitenlucht


Omdat het seizoen 2021-22 bijna voorbij is, wil de jeugd nog graag vaak laten horen welke mooie stukken ze al kunnen spelen.
Voor het Wijkconcert, dat in juli staat gepland, zijn er helaas ook al te veel afmeldingen door schoolactiviteiten ( eind musicals etc) waardoor de muzikanten hier niet aan kunnen deelnemen.
Een gepland optreden in Boxmeer kwam te vervallen, maar er werd een prima alternatief gevonden bij recreatiepark 't Loo.
Op het terras van Brasserie Vivaloo kon het publiek tijdens een drankje genieten van het uitzicht over de speeltuin en de klanken van het orkest.


De samenspeelgroep en opleidingsorkest werden voor deze gelegenheid samengevoegd en daarom hebben ze geruime tijd samen gerepeteerd.
Voor de leden van de samenspeelgroep was dit ook het eerste officiële optreden in een goed bezet orkest, spannend!
Maar na de aftrap werden de muzikanten de zenuwen al snel de baas en werd er lekker gemusiceerd in de uitbundige zon....
Uiteraard werd er na het laatste nummer genoten van de verdiende consumptie die de brasserie ons aanbood, aangevuld met een frietje met kroket die onze harmonie voor haar rekening nam. Niemand protesteerde....


Bekroning van de opleiding


Na een seizoen zwoegen en zweten is het dan alle leerlingen toch weer gelukt om hun opleiding met succes af te ronden en een heus diploma blokfluit te halen.
In deze opleiding worden de basisregels aangeleerd om samen te kunnen musiceren: noten leren lezen, maatritmes kunnen herkennen en - spelen, het verschil tussen hard- en zacht spelen, etc.
Wat het oefenen thuis leuk maakt is dat je kunt meespelen met liedjes op een CD- of via internet- wat onderdeel is van de lesmethode.
Met deze achtergrond is het eenvoudiger om straks over te stappen naar een instrument dat in het harmonieorkest wordt gespeeld.


Na de zomervakantie beginnen de instrumentlessen weer, die worden verzorgd door onze gezamenlijke muziekopleiding de Nootendop.
Allemaal van harte gefeliciteerd met het behaalde diploma en een fijne vakantie!


Reünieconcert 2022


Ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan van harmonie Gaudete was oorspronkelijk een reünieconcert gepland in 2019. Eindelijk waren de beperkingen opgeheven en kon het concert nu wel doorgaan op 22 mei 2022.
Voor deze activiteit hadden zich eerder na een oproep al 26 reünisten aangemeld, die ook een aantal keren mee hebben gerepeteerd.
Hierbij werd musiceren gecombineerd met een gezellig samenzijn, sterke verhalen ophalen en nostalgische gevoelens.........
De reünisten speelden voor een redelijk gevulde schouwburgzaal in het tweee gedeelte van het concert mee, zodat het orkest weer een ouderwets volle bezetting had.
Het lukte dirigent Joost van Wichen om deze groepen naadloos te laten samenspelen; de oudgedienden waren het nog niet verleerd.
Al met al kunnen we terugkijken op een bijzonder geslaagd evenement, en we hopen dat sommige reünisten het zo fijn vonden dat ze toch weer blijven plakken bij de harmonie....


Optreden jeugd in schouwburg


De Stichting Doejemee uit Cuijk organiseerde eind mei een zogenaamde “Gelijkdag “ in de schouwburg van Cuijk.
Het doel van deze activiteit is om kinderen van basisscholen in de kern Cuijk kennis te laten maken met diverse kunstvormen- waaronder natuurlijk ook muziek- door middel van workshops.
Onze muzikanten van de samenspeelgroep, aangevuld met Ziva en Oliver van het opleidingsorkest, hebben daar een optreden verzorgd, compleet met geluidsversterking en lichtshow.
Hoe gaaf was dat! Speciaal voor Oliver, die op die dag jarig was, hebben we met de samenspeelgroep het (dinsdag ervoor) “Lang zal hij leven” ingestudeerd en gespeeld. Het werd zelfs aangekondigd!
Het nummer 'Clog Dance' (Klompendans), waarin op een gegeven ogenblik met de voeten op de vloer gestampt moet worden, was een groot succes, kinderen in de zaal gingen ook meedoen.


Na de theatershow konden de kinderen meedoen met workshops, zoals die van Capoeira- dit is een Braziliaanse vecht.dans- en de workshop “Smaak te pakken” in het Theatercafé.
Al met al een leuke dag vol muziek waar Gaudete zich weer eens leuk kon presenteren, met plezier en vooral, gezelligheid!


Muziekproject op de BSO


Het aantal leden bij muziekverenigingen loopt (landelijk) al jaren terug, het is moeilijk om de de jeugd te interesseren voor musiceren met zoveel afleiding van YouTube, Snapchat, Whatsapp etc. Ofschoon veel kinderen wel naar muziek luisteren, komen er tegenwoordig ook weinigen meer in aanraking met een echt instrument.
Omdat onze harmonie kinderen een kans wil geven om te ervaren hoe het is om zelf muziek te maken zijn we muziekprojecten op BSO's begonnen.
Het grote voordeel hierbij is dat de kinderen al aanwezig zijn op locatie, ze hoeven niet meer apart door ouders te worden gebracht. De BSO kan hiermee tevens zijn activiteitenaanbod uitbreiden met een aantrekkelijke bezigheid.
De duur van het project bedraagt 10 weken: 2 weken algemene voorlichting voor een grote groep kinderen die wel interesse hebben, opgevolgd door 8 weken groepsles in groepen van max. 6 leerlingen. Les wordt aangeboden op een klarinet, saxofoon of trompet en wordt verzorgd door een ervaren muziekvakdocent.


Het eerste project kon medio 2021 door de corona maatregelen helaas niet goed en volledig worden uitgevoerd.
We zijn in april gestart met een tweede (pilot)project met kinderen van groep 7, en dat loopt nu prima! Er zijn 2 lesgroepen die enthousiast proberen een beetje fatsoenlijk geluid uit hun instrument te krijgen.
Als beloning voor hun inspanning wordt het project afgesloten met een optreden in de BSO van ons opleidingsorkest, waarin de leerlingen ook een nummer mogen meespelen. Vet cool!


Dodenherdenking Cuijk / Katwijk


We hebben deze herdenkingen in de gemeente Cuijk door de bekende lockdown maatregelen afgelopen periode moeten missen, maar dit jaar kon het wel weer doorgaan.
Op 4 mei werden op het Stationsplein de burgers en militairen herdacht die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Het gilde uit Linden begeleidde de groep belangstellenden naar het plein, waar onze harmonie altijd de muzikale ondersteuning verzorgt.
Er werd door leerlingen van bassischool De Harlekijn, die het monument De Barmhartige Samaritaan hebben geadopteerd, gedichten en korte gedachten over de oorlog voorgedragen.
Na het signaal Taptoe door Andre Bovenkerk volgde twee minuten stilte. Aansluitend wordt het Wilhelmus gespeeld.


In Katwijk werd op 8 mei daarnaast uitgebreid stilgestaan bij de militairen die toendertijd in 1940 lokaal zijn gesneuveld in de strijd. De muzikale bijdrage van Gaudete zorgt bij de kranslegging vor een passende sfeer.
Leerlingen van basisschool de Zevensprong, die het monument hebben geadopteerd, lazen verhalen en gedichten voor.

Bij beide gelegenheden werd in toespraken aandacht besteed aan het feit dat herdenkingen nodig zijn - en blijven omdat er steed nieuwe brandhaarden zijn die tot oorlog en bijbehorende ellende leiden. We moeten hierbij stilstaan en beseffen dat dit nooit 'normaal' mag worden.


Voorbereidingen Reünieconcert 2022 op schema


Het 120 jarig bestaan van harmonie Gaudete in Domino viel midden in een corona lockdown, zodat het geplande concert verschoven moest worden.
Vanuit het hele land komen zo’n 30 oud-leden musici naar Cuijk en ontmoeten elkaar zo weer op muzikale wijze.
Het is de bedoeling om samen met het huidige harmonieorkest een spectaculair concert neer te zetten.
Voor de pauze zal het huidige orkest concerteren en zullen typische harmoniewerken samengevoegd worden met sfeerbeelden.
Na de pauze zullen oude en nieuwe werken garant staan voor herkenning, amusement en herinneringen.


Het Reünieconcert vindt plaats in de theaterzaal op 22 mei a.s. om 14 uur, vanaf 13:30 uur inloop.
Kaarjes zijn hier (klik) online te bestellen.
Harmonie Gaudete staat onder leiding van dirigent Joost van Wichen, de presentatie is in handen van Iedje Heere.


De harmonie kledingactie voorjaar 2022


Om toekomstbestendig te zijn, is het belangrijk om ook onze financiën op peil te houden.
Immers we merken dat de inkomsten de laatste jaren minder worden, dit komt o.a. door verminderde subsidies en - sponsoring en verder ook afname van leden en Corona.
Om nu hier iets aan te doen, zijn er tal van acties bedacht.
Zoals eentje waar iedereen, zonder al te veel moeite, aan mee kan werken -en- waarmee we een behoorlijke opbrengst kunnen realiseren.

We gaan weer oude kleding inzamelen...! en wel op 14 mei tussen 9.00 en 11.00 uur . Spulletjes kunnen dan ingeleverd worden aan de poort van Phoenix fabrikations BV, Simon Homburgstraat 15 te Cuijk.
Het zou fijn zijn als u familie en vrienden ook informeert en vraagt om de oude kleding voor de harmonie te sparen…hoe meer hoe beter..!

Wat mag er allemaal ingeleverd worden:
•  Kleding, huishoudtextiel, schoenen, riemen en tassen.
•  De ingeleverde spullen moeten nog goed bruikbaar c.q. draagbaar zijn.
    Dus geen vodden, smerige kleding of afval.
•  Kussens, dekbedden, zware overgordijnen en matrassen worden niet ingenomen.
•  Aan te leveren in gesloten plastic (vuilnis-)zakken.

Onze harmonie is hier enorm mee geholpen!

Met onze hartelijke dank!                Contact: Trees den Brok (treesdenbrok@gmail.com)We mogen weer!


Het concert bij het jubileum van fanfare Heilige Agatha was op de valreep; meteen hierna golden door de coronapandemie weer stengere maatregelen en beperkingen.
De lockdown in december 2021 blokkeerde voor de derde keer in 2 jaar onze normale bezigheden, repetities en concerten.
Uitermate vervelend, want omdat repetities én concerten waren verboden waren we genoodzaakt om het nieuwjaarsconcert, dat op 2 januari gepland stond, af te blazen.
Half januari 20222 kwam de verlossing: we mogen weer! De eerste repetitie op 18 januari was enerzijds wat onwennig, net zoals na de zomervakantie, maar anderzijds als vertrouwd. Er bleven wel wat stoelen leeg; nog niet alle leden durfden het aan om weer in een groep te spelen.


Ook de reünisten die het reunieconcert in maart zouden komen versterken, hadden tot nu toe nog slechts één repetitie meegespeeld. Het bleek eigenlijk al niet meer mogelijk om in zo'n korte voorbereidingsperiode een goed concert te kunnen geven, waarop het bestuur heeft besloten dit concert te gaan verplaatsen naar mei.

Het volgende probleem dat zich aandiende waren de corona regels. Er mocht weliswaar worden gerepeteerd, maar wel met de 1,5 meter regel afstand. Samen met de reunisten en harmonieorkest zou het net wel- of niet- passen in ons repetitielokaal.
Voor de zekerheid is daarom contact opgenomen met de schouwburg- die toch ook gesloten was- of het mogelijk zou zijn om bij uitzondering op het (ruime) podium te mogen repeteren.
Zo is het dan toch nog goed gekomen en konden we een week later met volledige bezetting in de schouwburg musiceren!