Archief 2020


Geef je stem aan Gaudete!


Rabobank steunt met Rabo ClubSupport de verenigingen en stichtingen in onze regio.
Harmonie Gaudete in Domino is voortdurend bezig om jeugd kennis te laten maken met muziek en daarvoor opleidingen, instrumentarium en uniformen te verzorgen. Om daarmee ook het voortbestaan van de harmonie, die dit jaar al 120 jaar bestaat, op lange termijn te waarborgen.
En dat is kostbaar, en daarom is jouw steun ontzettend belangrijk!
Leden van de Rabobank hebben een stemcode ontvangen waarmee je kon gaan stemmen tot 25 oktober.

Gelukkig hebben heel wat leden, vrienden, kennissen en familie op ons gestemd, waarvoor onze hartelijke dank!
Klik op onderstaand filmpje om te zien hoeveel jullie bijdrage dit jaar heeft opgeleverd.Kleding inzamelactie oktober 2020


We hadden iedereen gevraagd om zijn kasten na de zomer maar weer eens op te schonen en deze oude kleding in te leveren bij het verzamelpunten van onze harmonie.
Je helpt de harmonie hier enorm mee om de kas een beetje bij te vullen....
De afgelopen keren was het al een mooi succes, het was spannend wat het deze keer zou gaan worden.
Het was fantastisch weer met veel zon, dus daar kon het niet aan liggen.


Toen we op zaterdagochtend om 11:10 uur de actie afsloten, bleek er 900 kg te zijn ingezameld.
Een goed resultaat, waarvor onze hartelijke dank!
Hebben we over een half jaar weer de uitdaging om dit resultaat te gaan verbeteren...


Uitgestelde eerste repetitie samenspeelgroep

Door alle corona beperkingen kon de samenspeelgroep, die normaal gesproken elk jaar start omstreeks maart, nog niet beginnen.
Pas na de zomervakantie konden de muzikanten voor de eerste keer bij elkaar komen. Ze hebben dus wel erg lang moeten wachten tot september en alleen maar thuis kunnen oefenen al die tijd. Heel goed dat zij het toch hebben volgehouden en doorgezet tot aan dit moment!

De samenspeelgroep bestaat uit instrumentleerlingen die ruim een half jaar (of meer... ) les hebben gevolgd op hun 'nieuwe' instrument.
Het doel van de samenspeelgroep is leren samenspelen, wat toch wel heel anders is dan solo muziek maken. Want nu staat er opeens een dirigent voor die van alles zegt hoe je moet spelen en hoe snel - en ook nog in de maat! Naar elkaar leren luisteren hoort er ook bij en is lastig in het begin, want niet iedereen speelt hetzelfde als jij.

De samenspeelgroep is een voorbereiding op het opleidingsorkest en gaat naar verloop van ruim een half jaar hierin op.
De doorstroming naar het opleidingsorkest wordt een stuk eenvoudiger met de ervaring die ze dan al hebben opgedaan.
De samenspeelgroep en het opleidingsorkest staan onder leiding van dirigent Michel van den Berg.
De eerste twee keer konden niet alle muzikanten aanwezig zijn, maar dat mocht de pret niet drukken.

Instrument voorlichting blokfluitgroep


Aan het eind van het seizoen zijn blokfleerlingen klaar voor hun volgende stap: met welk instrument wil ik straks verder muziek maken?
De afgelopen weken heeft blokfluitdocente Marjo in de les al wat verteld over welke instrumenten er in een harmonieorkest zijn.
Het opleidingsorkest bood de leerlingen in juni 2020 gelegenheid om eerst een paar nummers mee te lusiteren en daarna verschillende instrumenten zelf uit te proberen.
Het lukt praktisch iedereen om dan geluid uit een instrument te produceren, al moet er voor de zuiverheid nog wat worden geoefend...
Alle muzikanten en hun ouders deden heel enthousiast mee, en waarschijnlijk krijgen we er weer wat nieuwe leerlingen bij.
Klik kort op onderstaande foto om nog meer te zien.Afsluiting met diploma


De blokfluitleerlingen hebben het ook niet gemakkelijk gehad tijdens de corona lockdown.
Docent Marjo schakelde heel snel en heeft direct een aantal lessen online gezet, zodat men thuis kon blijven oefenen.
Toen er weer voorzichtig samen les mocht worden gegeven, was dit niet met de hele groep, maar in aangepaste vorm: met 2 tegelijk.
De laatste paar weken mocht het gelukkig wel weer samen, dat was best nog spannend zo vlak voor het examen!


Ook voor docent Marjo van der Locht, omdat dit haar laatste groep was: zij gaat stoppen en na de vakantie genieten van een welverdiend pensioen.
Marjo heeft vele jaren de blokfluitopleiding voor Gaudete verzorgd en we zijn haar hiervoor heel dankbaar. We wensen haar veel plezier en vrijheid in haar nieuwe levensfase.
Tot slot bij deze iedereen van harte gefeliciteerd met het behaalde diploma!

Opleidingsorkest online


Omdat het harmonieorkest enkele weken geleden zich in het zweet moest werken om een online nummer op te nemen en te presenteren, kon het opleidingsorkest natuurlijk niet achterblijven!
Ook zij hebben onder de leiding van dirigent Michel van der Berg druk online geoefend om een nummer onder de knie te krijgen. Daarna moest elke muzikant het nummer thuis opnemen met zijn/haar mobieltje, waarbij in de koptelefoon of oortjes het jusite ritme werd aangegeven.
Muzikanten die dit al eens gedaan hebben, weten dat dit toch nog best wel lastig is, zo'n digitale dirigent. We vinden het dan ook erg knap dat het de jeugdleden gelukt is!
Bekijk zelf hieronder het eindresultaat: het opleidingsorkest speelt het nummer: Bella Ciao.Eerste repetitie na corona stop


We hebben als amateur muzikanten lang moeten wachten, maar eindelijk mogen we dan weer gaan repeteren.
Maar natuurlijk wel in aangepaste vorm, zoals het protocol (klik om te bekijken) vereist dat we hebben opgesteld naar aanleiding van de richtlijnen van de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie).
Hierin staan de gebruikelijke maatregelen zoals: nies in de elleboog, geen handen schudden, maximaal 30 personen tegelijk, blijf thuis als je klachten hebt etc, aangevuld met speciale eisen voor blazers: onderlinge afstand 2 meter, reinig je instrument thuis voor- en ook na afloop van de repeptitie, gebruik alleen je eigen instrument en wissel geen instrument of materiaal uit, vang het condens vocht op in een schone doek die je na afloop mee naar huis neemt en uitwast.
En na elke groep muzikanten moet de ruimte gereinigd worden voordat de volgende groep erin mag komen. Kortom, veel extra werk, maar dat hebben we er wel voor over om maar weer samen te kunnnen spelen.
We zijn blij, maar het moet nog wel even wennen. Zoals te zien is op onderstaande foto van het opleidingsorkest is de gezelligheid op 2 meter afstand toch wel een beetje ver weg ...


Het harmonieorkest is te groot om met verplichte onderlinge afstand samen te kunnen repeteren, dus wordt een opsplitsing gemaakt voor aparte repetities voor hout- en koperblazers. Bijkomend voordeel: elke sectie krijgt zo wel extra veel aandacht van de dirigent om het goed & correct te spelen.
Ook hier is te zien dat we best wel kunnen musiceren, maar dat je minder kunt vertrouwen op je buurman-buurvrouw met zo'n groot gat.... hopen dat het straks weer wat 'compacter' kan gaan worden na de zomervakantie.


Iedereen online


Het blijft een rare tijd voor onze harmonie. En voor andere muziekverenigingen net zo goed natuurlijk.
Door de omstandigheden zijn alle activiteiten noodgedwongen stilgelegd. De deur staat inmiddels op een kier, echt samen repeteren zit er nu nog even niet in.
Maar ondertussen zitten de muzikanten van Gaudete niet stil natuurlijk en repeteren thuis stug door.
En onder de leiding van dirigent Joost van Wichen komt er dan digitaal toch iets leuks tot stand.
Kijk en luister hieronder naar Gaudete online, in: 'Hoe het danst'. Anno 2020..Anjeractie 2020


Vanaf 22 mei gaat de Anjeractie van start. Dit jaar in een andere opzet omdat collecteren langs de deuren natuurlijk niet gaat. De reden waarom hoeft geen uitleg meer.. Ieder lid ontvangt een app-je met daarin een uitleg en een link waarmee men kan doneren. Het enige dat je hoeft te doen is de app delen met je contacten en verzoeken om een kleine bijdrage.

Via deze link kom je ook direct op de juiste plek voor je donatie. Bij voorbaat dank voor jullie inspanningen en bijdrage!


Taptoe door onze voorzitter.


De oproep aan alle spelers van blaasinstrumenten van Nederland om op 4 mei 2020 het signaal taptoe te blazen ging de afgelopen weken als een lopend vuurtje door Nederland.
In een bericht op Facebook werd opgeroepen om om twee minuten voor acht 's avonds het signaal uit te voeren: in je tuin, in de straat, op een plein, bij een verzorgingshuis, ziekenhuis of op een kerktoren. "Laten we 75 jaar vrijheid zo gedenken en ondanks de crisis invulling geven".
Veel mensen denken dat het stuk, dat gespeeld wordt de 'Last Post' is, maar dat klopt niet.
Bij Nederlandse militaire herdenkingen wordt altijd het signaal taptoe gespeeld, dat oorspronkelijk werd ingezet als afsluiting van de dag in de kazernes.Onze voorzitter Peter Hendriks heeft gehoor gegeven aan de oproep om het taptoe signaal voor eigen deur te spelen.
En toegegeven, niet slecht voor een 'slagwerker' !


Méér dan alleen muziek!


Door het Coronavirus liggen de gezamenlijke muzikale activiteiten bij Gaudete al een tijdje stil. Maar de gewone werkzaamheden gaan voor de meeste leden gewoon door.
Zeker ook voor een aantal van hen, die op verschillende terreinen in de zorg werkzaam zijn.
En wat een leuk idee van De Gelderlander om in de krant van 29 april jongstleden aantal mensen uit de zorg eens in het zonnetje te zetten.
Zodat we even de mensen zien die al een hele tijd achter de maskers verscholen zijn.
Waaronder onze eigen klarinettiste Gertie Rutten-Houben.

Hulde aan haar, en die hulde geldt zeker óók voor de andere Gaudete-leden die dagelijks in de zorg, of op een andere manier, voor ons werkzaam zijn!


Mededelingen coronavirus - update 31 maart


In verband met de ontstane situatie omtrent het beheersen van het coronavirus heeft de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) een nieuw advies uitgegeven voor muziekverenigingen waar Gaudete zich op richt.
De maatregelen houden voor ons in dat we tot maandag 1 juni géén repetities houden voor alle orkesten.
Dit houdt in dat ook de repetities met reünisten voor het reünieconcert helaas komen te vervallen.
De consequenties voor komende activiteiten zijn momenteel nog niet te overzien, dat hangt af van hoe snel we weer met repeteren kunnen beginnen. We houden iedereen op de hoogte

Algemene ledenvergadering 2020


Begin maart vond weer de algemene ledenvergadering plaats, waarbij het bestuur en dirigenten het afgelopen jaar toelichten en iets vertellen over komende plannen.
Na 15 jaar lidmaatschap van het bestuur, waarvan 8 jaar als voorzitter, neemt Floris van Heukelom afscheid van het bestuur. Hij blijft gelukkig beschikbaar voor hand- en spandiensten en blijft inzet plegen voor de vereniging.
Naast deze nieuwe vacature is het bestuur nog steeds op zoek naar een penningmeester, deze functie wordt tijdelijk waargenomen door Lucie Soer.

Er was dit jaar veel aandacht voor de organisatie. Omdat er bij sommige zaken onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is, heeft het bestuur alle taken geïnventariseerd en bij -ook enkele nieuwe- commissies neergelegd. Als alle leden een kleine taak hebben kost het ook niet veel tijd of energie en worden leden meer betrokken bij de harmonie.

Traditiegetrouw bood Arnold Jacobs namens de 15 Leden van Verdienste weer een muziekstuk aan voor het orkest. De keus viel op 'Ouverture to a new age' van Jan de Haan. Een kleine knipoog naar het jubileumconcert van december dit jaar waarmee Gaudete het 120-jarig bestaan viert en waarbij het stuk voor het eerst opgevoerd zal worden.


We konden klarinettist en concertmeester Wilfred de Koning in het zonnetje zetten vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap van Gaudete.
Daarnaast verzorgt Wilfred ook het instrumentenbeheer en maakt deel uit van de Muziek Advies Commissie.
Ook trompettist Frans Linssen is 40 jaar lid, maar hij kon niet aanwezig zijn.


De Loftrompet ging dit jaar naar Wim Trots.
Vanwege zijn vele werk als bestuurslid (opleidingen, waarnemend secretaris), ondersteunend- en musicerend lid, zijn inzet voor de jeugdopleiding in het algemeen en voor het opleidingsorkest in het bijzonder, waar hij alles voor regelt en organiseert, en tot slot zijn niet aflatende inzet en enthousiasme om muziekopleiding “De Nootendop” te realiseren als leerschool voor opleidingsorkest en harmonie.Artikel in de pers voor ons reünieconcert op 19 april 2020


Dat de reüniecommissie heel erg druk bezig is, is voor buitenstaanders eigenlijk alleen maar te zien aan bovenstaand krantenbericht.
Het is wel een dingetje om uit hele oude papieren ledenlijsten en moderne digitale bestanden unieke persoonsgegevens te voorschijn te halen, want er is niet altijd even zorgvuldig - of leesbaar- geregistreerd in het verleden.
Je legt alles naast elkaar en gaat dan zoeken op naam, adres, instrument etc.
Dan blijken er opeens veel dubbele leden te bestaan, die dezelfde achternaam hebben maar andere voorletters: oeps , foutje, bedankt!
Of oud-leden die meerdere malen zijn verhuisd maar toch dezelfde bleken te zijn - kan gebeuren.
Of leden die van instrument wisselden in de loop der jaren; het bleek toch niet zijn broer te zijn ....

Na deze klus zijn zoveel mogelijk oud-leden persoonlijk benaderd met een brief. Leden waarvan we geen adres meer hadden, hebben we het laatst bekende e-mail adres gebruikt.
Gelukkig krijgen we via-via ook nog gegevens binnen, dus als jij nog iemand weet : geef het door!
De aanmeldingen stromen intussen binnen, en het lijkt een gezellig groot reünieorkest te gaan worden.

Al met al meteen een gezellige drukte op de repetitie van afgelopen dinsdag. De eerste vijf reünisten voor het reünieconcert zijn al aangeschoven. Vertrouwd, alsof ze nooit zijn weggeweest.
De overige plm 20 volgen begin maart. Dat wordt een superorkest..... Reünieconcert Gaudete in Domino. Zondagmiddag 19 april in de schouwburg, save the date....


Eigen muziekopleiding De Nootendop gaat 1 januari 2020 van start


Leerlingen die een instrument willen leren spelen, met- of zonder een blokfluitopleiding, konden zich aanmelden bij de muziekschool. De hoge kosten vormden voor velen een drempel waardoor het aantal aanmeldingen beperkt bleef.
Ook is de muziekschool een zelfstandig instituut dat geen enkele binding had met de muziekverenigingen.

In overleg met de gemeente Cuijk hebben 4 muziekverenigingen: harmonie Gaudete uit Cuijk, muziekvereniging Vicinia uit Vianen, fanfare Heilige Agatha uit Sint Agatha en muziekvereniging Juliana uit Haps een aantal jaren geleden besloten een muziekopleiding in eigen beheer op te richten. Met lagere leskosten- Euro 250,- per jaar- en meer contacten met de muziekverenigingen moeten meer leerlingen overgehaald worden om les te nemen en- het liefst, maar niet verplicht- zich aan te sluiten bij een vereniging. Wanneer dit bedrag (door ouders) niet kan worden betaald, dan is er bij de Gemeente Cuijk nog de mogelijkheid een verzoek tot financiële ondersteuning aan te vragen via www.leergeldlandvancuijk.nl.

Doelstelling is dat de lessen zo dicht mogelijk bij de woonplek van de leerlingen worden verzorgd, zo veel mogelijk in het eigen dorp. Er is een pool van muziekvakdocenten samengesteld, zodat de huidige leerlingen per 1 januari naadloos kunnen overgaan naar de nieuwe opleiding.
Op 12 december was het eindelijk zo ver: de stichting muziekopleiding ‘De Nootendop’ werd officieel opgericht door ondertekening van de akte bij de notaris.


Er werd een persbericht rondgestuurd en de inschrijvingen konden beginnen.
Gebaseerd op het huidige leerlingenaantal verwacht de opleiding van start te kunnen gaan met ongeveer 45 leerlingen.
We hopen dat ook bij Gaudete hierdoor meer instroom van jeugdleden zal plaatsvinden.
Want muziek maken is niet alleen goed voor je ontwikkeling en - voor je brein en motoriek, maar het is vooral ook heel leuk- zoals wij natuurlijk al lang weten ….