CommissiesMuziekadviescommissie (MAC)

De muziekadviescommissie bespreekt het repertoire en stelt deze vast.
De commissie bepaalt in overleg met de dirigent welke nummers gespeeld worden tijdens uitvoeringen en straatoptredens. Bij uitvoeringen maakt de dirigent een keuze uit het repertoire, bij straatoptredens is deze taak weggelegd voor de kapelmeester.

Bibliotheekcommissie

De commissie beheert de muziekbibliotheek en zorgt ervoor dat de muziekstukken die in een bepaalde periode op het repertoire staan, terechtkomen in ieders postvak. De muziekstukken worden na verloop van deze periode weer ingenomen, gecontroleerd en gearchiveerd.
Ook de gehuurde muziekstukken worden door de commissie uitgegeven en na gebruik weer ingenomen, gecontroleerd en teruggestuurd naar de eigenaar.

Commissie opleidingen

De commissie opleidingen begeleidt de leerlingen. Daarnaast onderhoudt zij contacten met Kunstencentrum Cuijk. De commissie evalueert de kwaliteit, kwantiteit en de organisatie van de aldaar geleverde opleidingen.

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie bestaat uit minimaal één bestuurslid, de dirigent van het opleidingsorkest en minimaal één lid uit het opleidingsorkest. Ook jeugdleden kunnen deel uitmaken van de commissie.
Takenpakket van de commissie:
  • Het onderhouden van de muziekbibliotheek van het opleidingsorkest en ervoor zorgen dat iedereen zijn partijen op tijd krijgt.
  • Het voeren van overleg met de dirigent over het te spelen repertoire.
  • Het bijhouden van een presentielijst van de repetities.
  • Het fungeren als spreekbuis richting bestuur, dirigent en docenten.
  • Het voorbereiden van concerten, concoursen, samenspeeldagen, waaraan het opleidingsorkest deelneemt.
  • Het onderhouden van contacten met de ouders van de leden van het opleidingsorkest.

Barcommissie

Iedere laatste repetitie van de maand zorgt de commissie na afloop van de repetitie voor een hapje en een drankje. Op de laatste repetitie voor de zomervakantie en voor de jaarwisseling vervalt de repetitie na de pauze. Naast muziek maken verstevigt deze gezellige afsluiting de onderlinge band.

PR-commissie

De commissie brengt Gaudete in Domino onder de aandacht van het publiek, onderhoudt contacten met de media, schrijft teksten voor krantenartikelen, ontwerpt flyers, posters en folders en beheert de inhoud van de website.
Doel is om het publiek (opnieuw) kennis te laten maken met onze vereniging en natuurlijk ook om leden te werven. Gaudete streeft een eigentijds imago na, zonder de traditionele rol van de harmonie uit het oog te verliezen.

Commissie sponsoring

De commissie stelt sponsorpakketten samen en brengt deze onder de aandacht van bedrijven. De sponsoring kan bestaan uit adverteren in het verenigingsblad De Résonance tot evenementsponsor en plaatsing van het logo in de banner op de website met link naar de eigen website.

Commissie Financiele Acties

Organiseert door het jaar heen verschillende acties om de clubkas een financiële impuls te geven.