Harmonieorkest


Het harmonieorkest van Gaudete in Domino is het grootste orkest van de vereniging.
Het bestaat uit ca. 45 leden, onderverdeeld in de volgende instrumenten:

  • Fluiten, hobo, klarinetten, saxofoons.
  • Hoorns, trompetten, trombones, baritons, bastuba.
  • Slagwerk.
Naast de dirigent zijn er meerdere funtie's: een 2e dirigent, een concertmeester, een kapelmeesteren een tamboer-maître.
  • De concertmeester regelt bij concerten dat iedereen zijn spulletjes in orde heeft en er geen rommel onder de stoelen e.d. ligt. Ook kan hij/zij het orkest stemmen zodat de dirigent dat niet meer hoeft te doen.
  • De kapelmeester heeft de leiding over alle dingen die op straat worden uitgevoerd, zoals muziekkeuze, opstelling, evt. iets dirigeren.
  • Geüniformeerde optredens worden meestal vooraf gegaan - en geleid door de tamboer-maître.Hij/zij leidt het orkest volgens een afgesproken route, geeft instructies voor bepaalde figuren en bepaalt start- en stop momenten.
De vaandelwacht zorgt ervoor dat het vaandel van de harmonie bij optredens goed zichtbaar wordt getoond aan het publiek. Deze bestaat uit Theo de Krosse, Geert Jans, Rob Bovenkerk en Harold Bouw.
Naast de themaconcerten, die sinds enkele jaren een steeds belangrijkere plaats innemen in de activiteiten, vindt er jaarlijks een aantal vaste optredens plaats, zoals tijdens de Anjercollecte, dodenherdenking en de Sint-Martinusmis.

Een keer per vier à vijf jaar gaat het orkest op concours.
Op 27 november 2016 werden in Veldhoven de volgende werken ten gehore gebracht: (Klik op de titels)
Klik rechtsonder op het vierkantje om te vergroten.


Het harmonieorkest repeteert iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het muzieklokaal van de schouwburg.
Bent u geïnteresseerd in ons orkest? Kom dan gerust een avond kijken en luisteren of neem contact op met een van onze (bestuurs)leden.