Harmonieorkest


Het harmonieorkest van Gaudete in Domino is het grootste orkest van de vereniging.
Het bestaat uit ca. 45 leden, onderverdeeld in de volgende instrumenten:

  • Fluiten, hobo, klarinetten, saxofoons.
  • Hoorns, trompetten, trombones, baritons, bastuba.
  • Slagwerk.
Naast de dirigent is er een 2e dirigent, een concertmeester en een kapelmeester. Geüniformeerde optredens worden meestal geleid door tamboer-maître Niels Hendriks. De vaandelwacht bestaat uit Theo de Krosse, Geert Jans en Rob Bovenkerk.
Naast de themaconcerten, die sinds enkele jaren een steeds belangrijkere plaats innemen in de activiteiten, vindt er jaarlijks een aantal vaste optredens plaats, zoals tijdens de Anjercollecte, dodenherdenking en de Sint-Martinusmis.

Een keer per vier à vijf jaar gaat het orkest op concours.
Op 27 november 2016 werden in Veldhoven de volgende werken ten gehore gebracht: (Klik op de titels)
Klik rechtsonder op het vierkantje om te vergroten.


Het harmonieorkest repeteert iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het muzieklokaal van de schouwburg.
Bent u geïnteresseerd in ons orkest? Kom dan gerust een avond kijken en luisteren of neem contact op met een van onze (bestuurs)leden.