Historie

Hoe men het ook wendt of keert, een muziekgezelschap hoort bij een gemeenschap als een niet te missen onderdeel en een welhaast tastbare bijdrage ten behoeve van het welzijn van haar inwoners.
“Als er feest is in mijn dorp, dan speelt het harmonieorkest”, zo luidde de titel van een gedenkboek, uitgegeven bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de kerkelijke harmonie Gaudete in Domino. Trefzeker stelt de toenmalige voorzitter in zijn voorwoord van deze jubileumuitgave: “De harmonie en de samenleving waarvan zij deel uitmaakt, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De harmonie geeft klank en kleur aan de Cuijkse gemeenschap”.

Al meer dan een eeuw tracht Gaudete in Domino die kleur aan de Cuijkse gemeenschap te geven. Met pieken en dalen. Met wisselend succes. Opgericht door de kerkelijke overheid heeft het muziekgezelschap moreel en vaak ook financieel kunnen leunen op de steun van de geestelijkheid van de St. Martinusparochie, waarvan enige kapelaans zelfs de dirigeerstok hanteerden. Het was er de pastoor en de kapelaans alles aan gelegen dat men kon beschikken over een muziekgezelschap voor het opluisteren van hoge kerkelijke feesten zoals processies, het jaarfeest van de patroonheilige, eerste communiefeesten etc. De verhouding tussen bestuur en leden van Gaudete en de clerus van de St. Martinusparochie was dan ook uitstekend.
Na de Tweede Wereldoorlog – bijna vijf jaren op non-actief, mede omdat de instrumenten in de uithoek van diverse zolders waren verstopt – begon voor harmonie Gaudete een periode van groei en voorspoed. Nederland was bevrijd van de bezetter en dat werd uitbundig gevierd met optochten en muzikale festiviteiten. Het aantal muzikanten groeide gestaag, er werd een echt tamboerkorps opgericht en meerdere inwoners van gezag gingen zich daadwerkelijk en ook financieel met het korps bemoeien. Nieuw elan in het korps met echte uniformen en goede instrumenten leidde ook tot muzikale successen. Op concoursen werden goede resultaten behaald en de vraag naar optredens in Cuijk en daarbuiten was een gevolg daarvan. Ook in het buitenland (Engeland, Duitsland, Luxemburg) maakte Gaudete in Domino haar goede naam waar. Kerkelijke harmonie Gaudete in Domino genoot aanzien en het bestuur maakte daarvan terecht een nuttig gebruik.
(Uit het voorwoord van Theo Peters Sengers, auteur van het jubileumboek ter gelegenheid van 100 jaar Gaudete in Domino)

Dat door de jaren heen Gaudete een prima kweekvijver is geweest voor muzikaal talent blijkt uit het grote aantal orkesten dat door leden van de harmonie is ‘bemand’ en waarvan hofkapel ‘De Tröters’, bigband ‘Bull Town Band’ en jeugdkapel ‘Ut word wà’, inmiddels aangevuld met muzikanten van andere verenigingen, nog steeds actief zijn.