Lid worden van Gaudete?


Nieuwe leden

Gaudete heeft vrijwel altijd plaats voor nieuwe leden, jong en oud. Het is altijd mogelijk één van de vele repetitie bij te wonen om de sfeer te proeven en om te zien en luisteren hoe het gaat.

  • Voor kinderen vanaf groep 4 met belangstelling voor de blokfluitlessen op vrijdagmiddag vanaf 15:00 uur.
  • Bij de samenspeelgroep - die al een half jaar een instrument bespelen- op dinsdag van 18.30 tot 19.00 uur.
  • Bij het opleidingsorkest- dat minstens een jaar les heeft gehad- op dinsdag van 19.00 tot 19.45 uur.
  • Bij het harmonieorkest voor gevorderden (niveau diploma A+) en volwassenen met voldoende speelervaring op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur.
De repetities vinden plaats in het muzieklokaal van de schouwburg. U bent van harte welkom!

Leerlingen die een instrument willen gaan bespelen
Na de basisvorming (blokfluit) kiezen leerlingen veelal het instrument dat ze willen leren bespelen. Belangstelling voor een blaasinstrument, of toch maar liever slagwerk?
Voor lessen op instrumenten werkt onze harmonie samen met onze eigen muziekopleiding "Stichting De Nootendop", die door 4 muziekverenigingen in het Land van Cuijk is opgericht.

Na ongeveer 6 maanden les kunnen de leerlingen deelnemen aan de samenspeelgroep. En een aantal maanden later kan worden deelgenomen aan het opleidingsorkest. Na het succesvol behalen van diploma's volgt opname in het harmonieorkest.

Leerlingen die bij onze harmonie als lid zijn ingeschreven krijgen, ook als ze nog niet meespelen bij de samenspeelgroep of het opleidingsorkest, een instrument van ons in bruikleen. Een mooie kans om muziekles te kunnen volgen zonder meteen zelf een duur instrument te moeten kopen.
Leerlingen die geen lid worden van de harmonie moeten zelf een instrument gaan regelen voor de lessen.

Inschrijfprocedure muziekles
Voor instrumentles kunt u zich aanmelden bij stichting muziekonderwijs De Nootendop, die vanaf 1 januari 2020 de lessen verzorgt.
Het inschrijfformulier is te downloaden vanaf de website van muziekopleiding De Nootendop

De harmonie zorgt ervoor dat u vóór aanvang van de lessen een instrument in huis heeft.
Bij problemen met het instrument neemt u contact op met de instrumentbeheerder. Laat het instrument niet zelf repareren, daar zorgen wij voor!

Lid worden?
Door lid te worden van de harmonie krijg je niet alleen een instrumen in bruikleen, maar ga je ook meespelen in een van de orkesten.
Samen muziek maken is natuurlijk veel leuker dan in je eentje thuis alleen maar repeteren!
Je kunt je aanmelden als lid door het inschrijfformulier in te leveren.
Klik om het inschrijfformulier leerlingen te downloaden en te printen.
Lever het ingevulde formulier in bij het secretariaat of stuur het op naar ledenadministratie@harmoniegid.nl

U bespeelt al een instrument?
Kom eens kijken en luisteren naar een repetitie.
Speel een paar keer mee en kijk of het bevalt. Geen instrument meer? Vaak kunnen wij voor een instrument in bruikleen zorgen.
Bevalt het en wilt u lid worden? Klik om het inschrijfformulier harmonieorkest te openen en te printen.
Lever het ingevulde formulier in bij het secretariaat of stuur het op naar ledenadministratie@harmoniegid.nl

Contributie
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering (ALV) vastgesteld.
Op dit moment gelden de volgende bedragen:
  • Leden vanaf 18 jaar tot 65 jaar: € 156,00 per jaar
  • Seniorleden (vanaf 65 jaar): € 117,00 per jaar
  • Juniorleden (tot 18 jaar): € 78,00 per jaar
  • Blokfluitleden: € 105,00 per jaar.
Beperkte middelen
Soms kunnen kinderen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes wel heel normaal zijn.
Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting 'Leergeld Nederland' wil deze kinderen wel mee laten doen!
Hiermee wil de organisatie voorkomen dat kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen sociaal worden buitengesloten.
Stichting 'Leergeld Land van Cuijk' biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan culturele activiteiten.
Via deze link krijg je meer informatie en kun je een aanvraag indienen.
Laat geld geen belemmering zijn en gun uw dochter of zoon ook het plezier van samen muziek maken!

Ledenadministratie
Wim van Duijnhoven, 0485-318194

Instrumentbeheerder
Wilfred de Koning, 0485-320526