Lid worden van Gaudete?


Nieuwe leden

Gaudete heeft vrijwel altijd plaats voor nieuwe leden, jong en oud. Het is altijd mogelijk een repetitie bij te wonen.
Voor kinderen vanaf groep 4 met belangstelling voor de blokfluitlessen op dinsdagmiddag vanaf 14.15 uur.
Voor jeugdleden die een half jaar een instrument bespelen op dinsdag van 18.30 tot 19.00 uur.
Voor leden met belangstelling voor het opleidingsorkest op dinsdag van 19.00 tot 19.45 uur.
Het harmonieorkest voor gevorderden (niveau diploma A) en volwassenen met voldoende speelervaring op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur.
De repetities vinden plaats in het muzieklokaal van de schouwburg.

Leerlingen BVM die een instrument willen gaan bespelen

Na de basisvorming kiezen leerlingen veelal een instrument wat ze willen leren bespelen. Belangstelling voor een blaasinstrument of slagwerk?
Voor opleidingen werkt onze harmonie samen met Muzelinck.
Leerlingen die als lid van onze harmonie zijn aangemeld ontvangen een korting op het lesgeld.
Op het inschrijfformulier van Muzelinck kun je bij ‘opmerkingen’ vermelden dat je lid bent van Harmonie Gaudete in Domino uit Cuijk. Daarnaast kunnen de leerlingen die bij onze harmonie als lid zijn ingeschreven, ook als ze nog niet meespelen bij de samenspeelgroep of het opleidingsorkest, een instrument van ons in bruikleen krijgen. Een mooie kans om muziekles te kunnen volgen zonder meteen zelf een instrument te moeten kopen.

Lid worden?

Jeugdleden: Na de lessen basisvorming wordt gestart met lessen op het gekozen instrument.
Na 6 maanden les kunnen de leerlingen deelnemen aan de samenspeelgroep. Na weer 6 maanden kan worden deelgenomen aan het opleidingsorkest.

Inschrijfprocedure

Om in aanmerking te komen voor de korting op het muziekonderwijs dient de leerling ingeschreven te worden als lid van de vereniging. Gelijktijdig ontvangen wij graag een machtiging om de contributie te kunnen innen.
Klik om het inschrijfformulier leerlingen te openen en te printen.
Lever het ingevulde formulier (kolom 1 t/m 3) in bij de secretaris Anka Cranen, Stationsplein 16, Cuijk.

De harmonie zorgt ervoor dat u vóór aanvang van de lessen een instrument in huis heeft.
Bij problemen met het instrument neemt u contact op met de instrumentbeheerder. Laat het instrument niet zelf repareren, daar zorgen wij voor!

U bespeelt al een instrument?

Kom eens kijken en luisteren naar een repetitie.
Speel een paar keer mee en kijk of het bevalt. Geen instrument meer? Vaak kunnen wij voor een instrument in bruikleen zorgen.
Bevalt het en wilt u lid worden? Klik om het inschrijfformulier harmonieorkest te openen en te printen.
Lever het ingevulde formulier (kolom 1 t/m 3) in bij de secretaris Anka Cranen, Stationsplein 16, Cuijk.
Zo niet, erg jammer!

Contributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering (ALV) vastgesteld. Op dit moment gelden de volgende bedragen:
Leden vanaf 18 jaar tot 65 jaar: € 156,00 per jaar
Seniorleden (vanaf 65 jaar): € 117,00 per jaar
Juniorleden (tot 18 jaar): € 78,00 per jaar
Blokfluitleden: € 98,00 per jaar.

Ledenadministratie

Kitty van Dijk, 0485-344098

Instrumentbeheerder

Wilfred de Koning, 0485-320526