De Vriendenkring van Gaudete in Domino is een stichting die materiële en andere steun verleent aan de vereniging. De stichting bestaat momenteel uit 92 leden. De Vriendenkring steunt met haar financiële bijdragen Gaudete in Domino bij de aanschaf van kleding, instrumenten en bladmuziek. De vrienden zijn zeer nauw bij de vereniging betrokken. Stichting Vriendenkring harmonie Gaudete in Domino bestaat al vele jaren en wordt gevormd door een groep mensen die de harmonie een warm hart toedraagt. Wij informeren u dan ook graag over onze werkwijze en doelstelling.

De Cuijkse harmonie is een vereniging die al sinds 1 december 1900 bestaat en die steeds een belangrijke rol binnen onze gemeenschap heeft gespeeld. Cuijk zonder harmonie zou een verarming van onze culturele identiteit betekenen. Een harmonie van het niveau van Gaudete is iets om trots op te zijn; de instandhouding echter kost veel geld. Geld dat niet alleen door de leden kan worden opgebracht. De doelstelling van onze stichting is dan ook om elk jaar een bedrag te doneren om de vereniging gezond te houden. Door de jaren heen heeft de stichting zo een aanzienlijke financiële bijdrage kunnen leveren.
Mocht u besluiten donateur te worden van onze vriendenkring, dan betekent dat niet alleen dat u er mede voor zorgt dat de harmonie ook in de toekomst verzekerd blijft van een substantiéle financiële bijdrage, als donateur kunt u er ook op vertrouwen dat u geen concert meer mist! U wordt overal voor uitgenodigd. Tevens ontvangt u de Résonance, het blad voor de leden van de harmonie.
Kortom: als u zich betrokken voelt bij 'onze' harmonie, dan doet u er goed aan donateur te worden van de Stichting Vriendenkring Harmonie Gaudete in Domino.
Uw financiële ondersteuning bedraagt in principe €45,00 per jaar, maar een lagere of hogere bijdrage is ook van harte welkom.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Namens het bestuur van de Stichting Vriendenkring harmonie Gaudete in Domino:
Don Arts, voorzitter, tel.: 314758
Jan ten Katen, penningmeester, tel.: 324655
Afgevaardigde van het bestuur van Gaudete: Floris van Heukelom, tel.: 06-54300501